Co děláme

Jako salesiáni působíme v Mongolsku od roku 2001. Začali jsme v hlavním městě Ulánbátaru se střední odbornou školu technickou Don Bosco, která má dnes 250 žáků v 6 oborech (automechanici, svářeči, obráběči, stavaři, švadleny a sekretářky). K ní přibyl dům pro děti ulice (Care Centrum), ve kterém se starají momentálně o 20 chlapců.

V roce 2005 se činnost rozšířila i do 3. největšího města Mongolska Darhanu, kousek od ruských hranic. Zde je vzdělávací centrum s knihovnou, farmou a oratoří a živá farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů s více jak 150 věřícími. To je úctyhodný počet, protože na začátku před 10 lety zde nebyl ani jediný.