Дон Боско Монгол

cropped-LOGO-sdb-pruhl.png

МАНАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Бид залуучуудтай хамт байна

Бид залуучуудтай хамт байна

Сургууль дээр

Техникийн боловсролд туслах нь Дон Боскогийн Салешинуудыг Монголд ирэх гол зорилго байв.

Бид залуучуудтай хамт байна

Тэд чөлөөт цагаар

Салешинууд залуучуудын авъяас, сонирхлыг хөгжүүлэх газрыг санал болгодог. Залуучуудын төвүүд, оратори болон зуслан нь залуучуудын Салешиануудтай уулзах дуртай газар юм.

Бид залуучуудтай хамт байна

Тэдний хэрэгцээнд

Дон Боско голчлон олон сул талтай залуучуудтай ажилладаг байв. Үүнтэй адилаар өнөөдөр Салешинууд голчлон гэр бүлгүй, гэр бүл салсан хүүхдүүд болон бусад бэрхшээлүүдэд анхаарлаа хандуулдаг

Бид залуучуудтай хамт байна

Ферм дээр

Салешин газруудад залуучууд байгальтайгаа хэрхэн зөв харьцаж, тогтвортой амьдрахад суралцдаг. Тиймээс бид тэдэнд газар тариалангийн үндсэн ур чадвар, тогтвортой амьдралын хэв маягийг заадаг.

Бид залуучуудтай хамт байна

Тэнгэбурханд хүрэх замд

Хүн бүр амьдралынхаа утга учрыг хайж байдаг. Салешинууд энэ аялалд залуучуудыг дагалдуулж, амьдралынхаа түүхийг оюун санааны хэмжүүрээр илэрхийлэхэд тусалдаг.

Бид залуучуудтай хамт байна

Тэдний газар нутаг дээр

Хамгийн чухал зүйл бол тухайн орон нутгийн ёс заншил болон хүмүүстэй ойр байж, тэдний хэрэгцээг шууд ойлгох явдал юм.

Бидний үйлчилдэг газар