Дон Боско Монгол

cropped-LOGO-sdb-pruhl.png

МОНГОЛ ДАХЬ САЛЕШИНУУД

Улаанбаатар дахь бүлэг

Фр. Паул Леунг

Төлөөлөгч

Хонконг улсаас гаралтай.

Бр. Эндрю

Төлөөлөгчийн газрын эдийн засагч, халамжийн төвийн захирал

Вьетнам улсаас гаралтай.

Фр. Антон

Дон Боско сургуулийн захирал

Индонези улсаас гаралтай.

Бр. Криштоф

Эдийн засагч

Польш улсаас гаралтай.

hand, finger pointing, pointing-1923005.jpg

Магадгүй чи?

Энд Эзэний олон ажилчдыг хүлээн авах газар байна...

Ер нь хаанаас ч.

Бр. Кристиан

Оюутан (Иерусалемд)

Гватемалаас гаралтай.

Шувуу дахь бүлэг

Фр. Саймон

Дон Боско төвийн захирал

Өмнөд Солонгос улсаас гаралтай.

Фр. Ярослав

Сүмийн санваартан

Чех улсаас гаралтай.

Фр. Паул Канг

Оюутан

Өмнөд Солонгос улсаас гаралтай.

Дархан дахь бүлэг

Фр. Марио

захирал

Зүүн Тимор улсаас гаралтай.

Фр. Энди

Сүмийн санваартан

Вьетнам улсаас гаралтай.

Бр. Иосеф

Эдийн засагч

Вьетнам улсаас гаралтай.

Хэрхэн Салешин болох вэ?