Дон Боско Монгол

cropped-LOGO-sdb-pruhl.png

МОНГОЛ ДАХЬ САЛЕШИНУУД

Улаанбаатар дахь бүлэг

Фр. Паул Леунг

Төлөөлөгч

Хонконг улсаас гаралтай.

Бр. Эндрю

Төлөөлөгчийн газрын эдийн засагч, халамжийн төвийн захирал

Вьетнам улсаас гаралтай.

Бр. Иосеф

Эдийн засагч

Вьетнам улсаас гаралтай.

Бр. Кристиан

Оюутан

Гватемалаас гаралтай.

hand, finger pointing, pointing-1923005.jpg

Магадгүй чи?

Энд Эзэний олон ажилчдыг хүлээн авах газар байна...

Ер нь хаанаас ч.

Фр. Паул Канг

Оюутан

Өмнөд Солонгос улсаас гаралтай.

Шувуу дахь бүлэг

Фр. Марио

Эдийн засагч

Зүүн Тимор улсаас гаралтай.

Бр. Криштоф

Өдөр өнжүүлэх төвийн захирал

Польш улсаас гаралтай.

Фр. Ярослав

Сүмийн санваартан

Чех улсаас гаралтай.

Дархан дахь бүлэг

Фр. Саймон

Захирал

Өмнөд Солонгос улсаас гаралтай.

Фр. Энди

Сүмийн санваартан

Вьетнам улсаас гаралтай.

Фр. Антон

Эдийн засагч

Индонези улсаас гаралтай.

Хэрхэн Салешин болох вэ?