Шувуу

Shuvuu, нийслэлээс 60 км-ийн талаар хөдөө орон нутагт гурав дахь Salesian нийгэмлэгийн удахгүй нээх .