Дон Боско Монгол

cropped-LOGO-sdb-pruhl.png

УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СИСТЕМ

Дон Боскогийн боловсролын хамгийн чухал эрдэнэ

Урьдчилан сэргийлэх систем

Дон Боскогийн эрхэм зорилгын анхдагч нь ядуу залуучуудад Бурханы хайрыг илчлэх нь тодорхой. Гол зарчим бол Сайн Хоньчны хэв маяг юм. Тиймээс үүнийг илчлэхийн тулд залуучууд жинхэнэ эрх чөлөөгөө чөлөөтэй илэрхийлэх урьдчилан сэргийлэх тогтолцоог сонгосон.

Үнэт зүйлд суурилсан боловсролын тогтолцоо

Урьдчилан сэргийлэх систем нь 19-р зуунд Дон Боскогийн боловсруулсан үнэ цэнэд суурилсан боловсролын систем юм. Үүний эцсийн зорилго нь залуучуудыг зөвхөн эдийн засагт ашигтай байлгах бус, харин тэднийг амьдралд бие даасан байдлыг олж, “сайн итгэгчид, шударга иргэд” болгох арга зам байсан юм.

feeling, love, heart-2446129.jpg

Урьдчилан сэргийлэх тогтолцооны гурван тулгуур

Энэ нь хүрээлэнгийн дүрэм, журмыг сурталчлах, дараа нь оюутнуудыг үргэлж туслахуудын сонор сэрэмжтэй хараан дор байлгах, аавын хайраар тэдэнтэй ярилцаж, арга хэмжээ болгонд чиглүүлэгчийн үүрэг гүйцэтгэх, тэдэнд зөвлөгөө өгч, хайраар засч залруулах нь мэдээжийн хэрэг тэднийг буруу зүйл хийж чадахгүй нөхцөл байдалд оруулах болно. Цаашилбал, энэхүү систем нь бүгд шалтгаан, шашин шүтлэг, хайр энэрэл дээр суурилдаг.

Бидний хувьд бусад чухал зүйлс