DON BOSCO v Mongolsku

cropped-LOGO-sdb-pruhl.png

DON BOSCO A SALESIÁNI

Kdo je Don Bosco?

Narození a rodinné zázemí Jana Boska

Jan Bosco se narodil 16. srpna 1815 na statku poblíž malé vesnice východně od Turína v severní Itálii. Jeho otec zemřel, když byl ještě dítě. Silně ho to ovlivnilo a vyvolalo v něm touhu starat se o mladé lidi, kteří se ve svém životě potýkali se stejnými problémy. Jeho matka Markéta byla úžasná žena, jejíž víra na něj udělala hluboký dojem.

Sen, který ovlivnil celý jeho život

Když mu bylo pouhých devět let, měl sen, který byl prorocký. Ve snu byl se spoustou dětí, které si hrály. Mnozí se do sebe strkali a nadávali si. Jeníkovi se to nelíbilo a tak se je snažil donutit, aby přestali s tím, co dělali tím.

Najednou se mu zjevil muž, který řekl: „Ne bitím, ale laskavostí dokážeš získat tyto mé přátele. Dám ti učitelku, která ti pomůže stát se opravdu moudrým.“ Neuvědomil si hned, že jde o Ježíš a Marii, slíbenou učitelku. Nechal se jí vést a později ji začal uctívat jako  „Pomocnici křesťanů“.

Vše pro mladé

Aby k sobě dokázal přitahovat kamarády a pomáhal jim žít dobrým životem, naučil se být akrobatem, kouzelníkem, zpěvákem a kejklířem. „Pokud jsou se mnou,“ říkával matce, „neproklínají“.

Už jako chlapec mě velkou touhu stát se knězem a zcela se věnoval pomoci mladým lidem, aby se naučili milovat Boha. Celý den pracoval, aby si vydělal na živobytí, a noci trávil studiem. Když mu bylo 20 let, mohl konečně vstoupit do semináře a v roce 1841, ve věku 26 let, byl v Turíně vysvěcen na kněze.

Uprostřed průmyslové revoluce

Protože průmyslová revoluce byla v plném proudu, Turín byl plný chudých mladých lidí. Buď osiřeli, nebo byli opuštěni a hledali práci a byli vystaveni nejrůznějším nebezpečím. Don Bosco je začal shromažďovat o nedělích, věnoval se jim a učil je o víře.

První oratoř

Po pěti letech obrovských potíží se mu podařilo založit první oratoř [centrum pro mládež] na odlehlém předměstí Turína zvaném Valdocco. Snažil se jim zajistit i jídlo a ubytování. Později jim také mohl nabídnout místo ke studiu a vyučení řemesla. Ale především se učili milovat Boha. Jedním z jeho slavnějších studentů byl mladý chlapec jménem Dominic Savio. Ten byl i prohlášen jako svatý.

Získávat srdce mladých

Don Bosco byl svými „darebáky“, jak jim říkal, bezmezně milován. Kdykoli se ho někdo zeptal na tajemství takového úspěchu, odpověděl: “Vždy se je snažím získat mírností a láskou.” Vše co měl, svůj čas, své neobyčejné nadání a své zdraví, věnoval jim. Právě z těchto mladých chlapců a mužů si vybral první salesiány. Ve snaze poskytnout stejné příležitosti dívkám založil se sv. Marií Mazzarello sestry salesiánky (Dcery Marie Pomocnice.) Ve svém „volném“ čase, často na úkor spánku, psal brožurky o křesťanské víře pro poučení prostých lidí.

Láska k Bohu a k lidem

Don Bosco byl praktickým člověkem, který žil svůj život založený na hluboké lásce k Bohu. Jeho matka Markéta mu to vštěpovala od mládí. A zároveň měl úzký vztah s lidmi ze všech společenských vrstev založený na lidskosti, laskavosti a vyváženém přístupu k životu.

Každý má své dary

Byl přesvědčen, že každý může být svatý, a neustále vyzýval své chlapce, aby milovali Boha a přijali odpovědnost za svůj vlastní vývoj jako křesťanů a dobrých členů společnosti. Jeho slavné citáty ukazují jeho charakter „Stačí mně, že jste mladí, abych vám měl rád“ a „Najdeš spisovatele mnohem talentovanější než já, ale nikdy nenajdeš nikoho, kdo by tě miloval a chtěl tvé skutečné štěstí víc než já“. Každý, koho potkal, měl pocit, jako by ho zvlášť miloval.

Misionářský sen

Don Bosco měl velkou touhu stát se misionářem a jít do misií, ale nikdy se mu to nevyplnilo. Avšak dne 11. listopadu 1875 vyslal první misijní výpravu do Argentiny. To byl počátek celosvětové salesiánské služby chudým mladým lidem.

Svatý

Nakonec, vyčerpán svou neúnavnou prací, vážně onemocněl. Když ležel na smrtelném lůžku, mnoho jeho chlapců nabídlo svůj vlastní život Bohu výměnou za jeho. Zemřel 31. ledna 1888 ve věku 72 let. O velikonoční neděli 1. dubna 1934 ho papež Pius XI., který měl to štěstí ho osobně znát, prohlásil za svatého.

Kdo jsou salesiáni Dona Boska?

Život zasvěcený mladým podle příkladu Dona Boska

My, salesiáni Dona Boska (oficiálně známí jako Společnost sv. Františka Saleského), jsme mezinárodní organizací katolických kněží a bratří, která se věnuje službě mladým, zvláště znevýhodněným a těm na okraji společnosti.

Výchova a evangelizace

Pracujeme ve spolupráci s našimi partnery ve školách, mládežnických centrech, ubytovnách, táborech, farnostech a dalších prostředích, abychom přinášeli dobrou zprávu o Ježíši Kristu do života mladých. Doprovázíme mladé na cestě životem, abychom jim umožnili růst a vyrůst jako „dobří křesťané a čestní občané“.

Následovníci Dona Boska

V polovině 19. století nás založil nás svatý Jan Bosco, italský kněz a vychovatel. Dnes je nás po celém světě asi 16 000. Jsme přítomni na všech pěti kontinentech, ve více než 130 zemích.

Salesiánská rodina

Společně tvoříme salesiánskou rodinu –  celosvětové hnutí lidí oddaných službě mladým. Ta čítá více než 400 000 lidí, kteří patří k některé ze 30 různých složek napojených na Dona Boska. V současné době existuje více než 20 dalších skupin, které hledají členství v této “rodině”. První čtyři: Salesiáni Dona Boska, Salesiáni spolupracovníci, Dcery Marie, Pomocnice křesťanů a Salesiánští bývalí žáci, byly založeny ještě za života Dona Boska.

František Saleský

Protože byl svatý Jan Bosco knězem, říkalo se mu ‚Don‘. Je to italský ekvivalent ‚otec, kněz‘. Organizace, kterou založil, se nazývala ‚salesiáni‘, protože patronem organizace je sv. František Saleský, ženevský biskup ze 16. a 17. století, který se proslavil svou laskavostí a mírností.

Preventivní systém výchovy

Používáme„preventivní systém“ Dona Boska, založený na„rozumu, náboženství a laskavosti“ a snažíme se vytvářet prostředí charakterizovaná

  • přijetím (DOMOV)
  • vírou (FARNOST)
  • vzděláváním (ŠKOLA)
  • a aktivní sociální interakcí (HŘIŠTĚ)

Salesiánská spiritualita

Tajemstvím úspěchu Dona Boska byla jeho silná spiritualita, vnitřní energie, která v něm učinila z lásky k Bohu a bližnímu nerozlučnou jednotu. To je základní prvek salesiánské pastorační činnosti, která je založena na evangeliu.

Přátelství

Přátelství je způsob, jak činíme Boha skutečným jeden pro druhého.

Každodenní život

Každodenní život je místem, kde přicházíme do kontaktu s Bohem.

Radost

Radostí vzdáváme největší slávu Bohu a sobě navzájem.

Duch svatý

Věříme, že Duch svatý působí v mladých,  a děláme, co můžeme, abychom jim pomohli objevit jeho působení v jejich životech.

Ježíš

Osobní vztah s Ježíšem prostřednictvím modlitby, eucharistie a Božího slova nám umožňuje růst v lásce k Bohu.

Společenství

Cokoli, co lidi spojuje, aby chválili Boha a vzájemně si sloužili, je to, co od nás Ježíš chce nejvíce.

Služba

Zkušenost vycházení se sebe a péče o druhé je nejlepším způsobem, jak světu přinést Boží lásku.

Maria

Maria je naším průvodkyní, vzorem a pomocnicí; učí nás, jak spolupracovat s Boží láskou.

Církev

Církev je místem, kde všichni rosteme v lásce k sobě navzájem a k Bohu.

Další pro nás důležité věci