DON BOSCO v Mongolsku

cropped-LOGO-sdb-pruhl.png

STRUČNÁ HISTORIE MISIE

Demokratická revoluce

Jako mnoho komunistických zemí po celém světě v letech 1989/1990, i Mongolsko prošlo tímto procesem a v roce 1990 se pokojně stalo demokratickou zemí. Pád Sovětského svazu v roce 1991 silně ovlivnil mongolskou politiku a mládež.

1990

democratic revolution in Mongolia
alkoghol, narkomaniia, paghubnaia privychka-2714482.jpg

Nerovnoměrný ekonomický růst

Mongolsko je vnitrozemský stát ve východní Asii, který se nachází mezi Ruskem na severu a Čínou na jihu. Od přechodu na kapitalistickou demokracii v 90. letech se stala jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik regionu. Mongolsko však brzdí různé problémy, jako je chudoba a nerovnoměrný ekonomický růst. (https://borgenproject.org/5-facts-about-poverty-in-mongolia/)

Katoličtí misionáři v Mongolsku

V roce 1992 byly navázány diplomatické vztahy mezi Mongolskem a Vatikánem. Brzy poté dorazili na pozvání mongolské vlády první katoličtí misionáři pod vedením Fr. Wenceslao Padilla CICM.

1992

mongolia, yurts, steppe-1194172.jpg

1997

Salesiáni jsou pozváni ke službě v Mongolsku

V roce 1997 představený CICM pozval salesiány k zahájení misie v Mongolsku. Následujícího roku provinciál Koreje, Fr. Václav Klement, navštívil Mongolsko, aby důkladněji poznal místní situaci. Nakonec byla žádost přijata a hlavní představený Fr. Juan Edmundo Vecchi pověřil misií nově konstituovanou salesiánskou provincii ve Vietnamu.

První misijní výprava do Mongolska

Hlavní představený Fr. Juan Edmundo Vecchi vyslal šest misionářů do Mongolska během misijní expedice v roce 2000. (P. Carlo Villegas z Filipín, P. Joseph Toth ze Slovenska, P. Simon Lee z Koreje, jáhen Andrew Tin Nguyen Trung, klerik Paul Trung Vu Van a bratr Andrew Phuong Le)

2000

2001

Příchod do Mongolska

První salesián, Fr. Carlo Villegas z Filipín přijel do Mongolska 7. února 2001, aby v hlavním městě připravil nové technické učiliště Don Bosco. O několik měsíců později, v říjnu 2001, dorazila také zbylá skupina misionářů.

Technická škola Dona Boska

Prvním salesiánským dílem v Mongolsku se stala vládou uznaná střední technická škola , která začala s 30 studenty v roce 2001. Škola začala sloužit chudým mladým lidem v Mongolsku v oblasti technického vzdělávání a formálního vzdělávání pro studenty i studentky.

child, sadness, baby-2550326.jpg

2003

Dům pro děti ulice a salesiánský sirotčinec

Don Bosco Caring Center bylo založeno v roce 2003 v Amgalanu, v okrese Bayanzurkh v Ulánbátaru. V tomto centru žili sirotci, děti, které měly problém se školní docházkou a ti, kteří byli zanedbáváni rodiči nebo diskriminováni společností. Centrum se od svého založení stalo domovem mnoha dětí.

Nová přítomnost v Darchanu

V roce 2005 byla otevřena nová salesiánská přítomnost v Darchanu v severní části Mongolska. Bylo otevřeno nové Vzdělávací centrum a brzy poté také farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů (2007). Později přibyl také apoštolát na zemědělských farmě (2009).

2005

2016

První mongolský kněz

Dne 28. srpna 2016 byl v katedrále svatého Petra a Pavla v Ulánbátaru k vysvěcen první mongolský kněze Enkh Joseph. Stal se živou nadějí pro mongolskou katolickou církev a příkladem pro ostatní, aby následovali Boží povolání.

Návštěva hlavního představeného v Mongolsku

Ve dnech 22. – 25. října 2016 navštívil hlavní představený salesiánů Dona Boska poprvé Mongolsko. Byl přijat s velkou radostí a vděčností velkým množstvím Mongolů, salesiánů, salesiánských sester a členů salesiánské rodiny.

2017

Šovó

V roce 2017 svěřil biskup Wens salesiánům nové místo asi 40 km od hlavního města – Šovó. Jsou tam 3 hlavní oblasti služby: farnost Svaté rodiny, centrum mládeže a farma.

Plánovací a vývojová kancelář

Nově zřízená plánovací a rozvojová kancelář si klade za cíl pomoci rostoucí salesiánské misi, aby se stala v budoucnu koordinovanější a udržitelnější.

2019

Další důležité věci pro nás