Historie salesiánského díla v Mongolsku

Katolické církev v Mongolsku

Novodobá historie

Mongolská katolická církev patří zřejmě mezi ty nejmladší na světě. „Začala až po rozpadu sovětského bloku v roce 1992,“ vypráví Msgr. Venceslao S Padilla, CICM, současný biskup, který sídlí v hlavním městě Ulánbátaru. „Když jsme sem přišli, nebyli zde ani žádní místní katolíci, ani žádná církevní struktura.“ Církev se začala rodit ze zahraničních katolíků, kteří přicházeli na bohoslužby nejdříve do bytu, pak do haly, menšího kostelíka a nakonec do nově zbudované katedrály. K nim se postupně připojovali místní, kteří chtěli poznat katolickou církev a její spiritualitu. Mottem rodící se církve se tak stalo „pojďte, a podívejte se“. Za 23 let bylo pokřtěno kolem 1100 Mongolů, ale bohužel jen 20% z nich v současnosti pravidelně žije s církví. Církev je zde velmi křehká a kočovná mentalita velké části obyvatel komplikuje pastorační péči. Kromě toho zde působí řada protestantských sborů, které se zde množí jako houby po dešti.
Důležitou otázkou od samého počátku bylo, co dělat na sociálním poli, abychom byli prospěšní pro nejchudší místní obyvatele? Jak se zde angažovat a od čeho začít? V té době byl velkým problémem fenomén „dětí ulice“. Několik tisíc jich bylo v různých částech města, v zimě zalezlí v kanálech a teplovodných šachtách. „Začali jsme je vyhledávat a přinášet jim každý večer něco k jídlu a pití,“ pokračuje pan biskup. Pro ně se zrodilo první charitativní dílo „Centrum pro děti ulice“, které funguje dodnes.

Současnost

V současnosti má mongolská církev 70 misionářů z 21 zemí, z nichž je 20 kněží, několik řeholníků laiků a asi 40 řeholnic. Působí zde 11 kongregací, mezi nimiž jsou i Sestry Matky Terezy, Salesiáni Dona Boska i sestry Salesiánky. Církev kromě 6 farností, 4 misijních stanic a 2 center pro děti ulice provozuje dětskou školku, 3 základní školy, zařízení pro handicapované, kliniku a řadu dalších děl.

Salesiáni Dona Boska v Mongolsku

Salesiáni působí v Mongolsku od roku 2001. Začali v hlavním městě Ulánbátaru se střední odbornou školu technickou Don Bosco, která má dnes 250 žáků v 6 oborech (automechanici, svářeči, obráběči, stavaři, švadleny a sekretářky). K ní přibyl dům pro děti ulice (Care Centrum), ve kterém se starají momentálně o 20 chlapců. V roce 2005 se činnost rozšířila i do 2. největšího města Mongolska Darhanu, kousek od ruských hranic. Zde je vzdělávací centrum s knihovnou, farmou a oratoří a živá farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů se 150 věřícími. To je úctyhodný počet, protože na začátku před 10 lety zde nebyl ani jediný.
Mezinárodní salesiánskou komunitu tvoří 10 salesiánů (8 kněží a 2 laici): 3 Vietnamci, Korejec, Ind, Filipínec, Polák, salesián z Hongkongu a novokněz z Východního Timoru. K nim od květnu 2016 přibyl i český salesián P. Jaroslav Vracovský. Po 11 letech služby vysílání misijních dobrovolníků do různých částech světa tak následuje ty, které sám vysílal.