DON BOSCO v Mongolsku

cropped-LOGO-sdb-pruhl.png

PREVENTIVNÍ SYSTÉM

Nejvýznamnější výchovný poklad Dona Boska

Preventivní systém

Hlavním smyslem služby Dona Boska bylo ukazovat chudým mladým lidem Boží lásku k nim skrze styl Dobrého pastýře.

Vzdělávací systém založený na hodnotách

Preventivní systém je vzdělávací systém založený na hodnotách, který vyvinul Don Bosco v 19. století. Konečným cílem není jen učinit mladé lidi uplatnitelnými ve společnosti, ale jako způsob, jak se stát „dobrými křesťany a čestnými občany“.

feeling, love, heart-2446129.jpg

Tři pilíře preventivního systému

Preventivní systém spočívá nejdříve v seznámení se s pravidly a předpisy Institutu a následným dohledem takovým způsobem, aby studenti byli vždy pod bedlivým dohledem asistentů, kteří s nimi jako milující otcové budou hovořit, v každém případě jim vystupují jako průvodci, radí jim a láskyplně je opravují. Tak se dostávají do situace, kdy nemohou vlastně jednat špatně. Navíc je celý tento systém založen na rozumu, náboženství a laskavosti.

Další pro nás důležité věci