DON BOSCO v Mongolsku

cropped-LOGO-sdb-pruhl.png

O NÁS

Máme rádi mladé a Boha

Kdo jsme?

Jsme bratři a kněží.

Salesiáni Dona Boska (SDB)

Salesiáni Dona Boska (SDB)

“S pocitem pokorné vděčnosti věříme, že Společnost sv. Františka Saleského se zrodila nejen z lidského rozhodnutí, nýbrž z podnětu Božího [1]. Duch svatý, aby přispěl k záchraně mládeže, „nejkřehčí a nejdrahocenější části lidské společnosti“ [2], povolal na mateřskou přímluvu Panny Marie svatého Jana Boska. ...

Z této činné přítomnosti Ducha čerpáme sílu pro svou věrnost a oporu pro svou naději.”  (Stanovy SDB, čl. 1)

Ale také

Dcery Panny Marie Pomocnice (FMA)

Dcery Panny Marie Pomocnice (FMA)

Dcery Marie Pomocnice (sestry salesiánky) jsou řeholní sestry, které žijí v komunitách a věnují se mladým lidem, zejména dívkám. Salesiánky slibují sliby čistoty, chudoby a poslušnosti, aby mohly celý svůj život odevzdat Bohu a mladým. Pracují ve školách, vedou zájmové kroužky, vyučují náboženství a také se přímo podílejí na dílech salesiánů Dona Boska.

Salesiáni spolupracovníci (ASC)

Salesiáni spolupracovníci (ASC)

Salesiáni spolupracovníci jsou lidé, kteří přijali salesiánské hodnoty za svůj životní program. Žijí ve svých rodinách, mají civilní zaměstnání a snaží se následovat ideály Dona Boska. Po několika letech příprav se člověk stává salesiánským spolupracovníkem složením slibu žít v církvi v salesiánském duchu a spolupracovat se salesiánskou rodinou.

Všichni tvoříme Salesiánskou rodinu

Co je pro nás důležité

Pokračujeme v práci jako Don Bosco, „otec a učitel mládeže“. Uvádíme do praxe jeho životní styl, kterému se říká preventivní systém. Je založen na rozumu, víře a laskavosti. Naše tradice má bohatou historii a pokračuje díky spolupráci salesiánů a mnoha dalších lidí.