DON BOSCO v Mongolsku

cropped-LOGO-sdb-pruhl.png

SALESIÁNSKÉ POVOLÁNÍ

Bůh si stále volá své učedníky

Je to je velký dar být povolán Bohem.

Tři znaky povolání

Při rozlišování salesiánského povolání můžeme vidět 3 hlavní znaky povolání v jejich harmonii.

Touha

Vnitřní touha je znakem každého povolání. Jestliže nás Bůh volá, volá nás svobodně skrze nejhlubší touhy našeho srdce. Během modlitby můžeme tuto touhu cítit ještě silněji.

Schopnosti

Pokud tě Bůh volá, je to on, kdo ti dá schopnosti naplnit jeho povolání. Nikdo však není 100% a tak své schopnosti sdílíme v komunitách.

Příležitost

Uvidět cestu, na kterou mě Bůh volá, je další důležitou součástí povolání. Setkat se se salesiány a cítit se s nimi dobře je jedním ze znaků, že i ty můžeš být povolán.

Salesiánská kongregace má dvě spolu se doplňující povolání: kněžské povolání a laické bratrské povolání. Klerici jsou spolubratři, kteří se rozhodli pro kněžskou službu. Bratr laik je spolubratrem, který celý svůj život zasvětil Bohu, aby žil chudý, čistý a poslušný život jako salesián laik.

Hlavním posláním salesiána je vychovávat mládež, aby se stala dobrými křesťany a čestnými občany. Tohoto cíle lze dosáhnout prostřednictvím preventivního systému, který Don Bosco sám používal.

Jak se stát salesiánem?

Pokud cítíš, že tě Bůh volá, abys se stal salesiánem, hodně se modli a najdi si člověka, se kterým můžete sdílet svou touhu a který tě může doprovázet v procesu rozlišování.

Na salesiánské formační cestě je 5 stupňů. Je to čas milosti, studia, služby a přátelství.

1 year
1 year

Přednoviciát

Doba, kdy je mladý člověk seznámen se salesiánským způsobem života. Navíc je to také období přípravy na noviciát.

1 year
1 year

Noviciát

Je to období, kdy se novic učí salesiánská pravidla a stanovy, a postupně poznává, zda je vhodný stát se salesiánem či nikoliv. Na konci tohoto období se také rozhodne, zda se chce stát klerikem nebo bratrem laikem.

2-3 years
2-3 years

Postnoviciát

Je to období, kdy se nový salesián učí především filozofii. Filozofie trvá asi 2-3 roky. Samozřejmě je to také období prohlubování salesiánství.

2-3 years
2-3 years

Asistence

Je to období, kdy salesián v praxi uplatňuje to, co se naučil z předešlých obdobích, a navíc se duchovně prohlubuje a učí se apoštolátu, který ho celý život čeká.

2 or 4 years
2 or 4 years

Studium theologie

Na studium teologie jsou pro kněze potřeba 4 roky a laický bratr se učí teologii 2 roky. Navíc bude bratr laik pokračovat v další specifické formaci, kterou pro svou profesi potřebuje.

Další pro nás důležité věci