Дон Боско Монгол

cropped-LOGO-sdb-pruhl.png

Монгол дахь Салишн Кооператор

Монгол дахь Салишн Кооператор байгууллага нь анх 2007 онд Улаанбаатар хотод 2 гишүүнтэй үүсгэн байгуулагдсанаас хойш эдүгээ Улаанбаатар хотод 7, Дархан хотод  гишүүнтэй өргөжин тэлсэн. Бидний гол үүрэг бол SDB болон FMA байгууллагуудтай хамтран “хүүхэд залуусын төлөө” нэгэн гэр бүл болон ажиллаж улмаар Дон Боско сургуулийн Төгсөгчдийн Холбоог дэмжин ажиллаж нийгэмд эзлэх байр сууриа олоход нь туслахад оршино. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.