Author: dejidmaa khishigdelger

Монгол дахь Салишн Кооператор

Монгол дахь Салишн Кооператор байгууллага нь анх 2007 онд Улаанбаатар хотод 2 гишүүнтэй үүсгэн байгуулагдсанаас хойш эдүгээ Улаанбаатар хотод 7, Дархан хотод  гишүүнтэй өргөжин тэлсэн. Бидний гол үүрэг бол SDB болон FMA байгууллагуудтай хамтран “хүүхэд залуусын төлөө” нэгэн гэр...