Корона вирустай холбогдуулан бүх паришуудын үйл ажиллагааг тодорхойгүй хугацаагаар зогсоолоо.

You may also like...