Дон Боско Монгол

cropped-LOGO-sdb-pruhl.png

Салешин календарь 2021

Хайрт ахан дүүсээ,
Салешин гэр бүлээс та бүхэндээ зориулж 2021 оны шинэ хуанлиг эмхтгэн гаргаж байгаадаа туйлын их баяртай байна. Энэхүү хуанлигаас та бүхэн онцгой тэмдэглэлт долоо хоног болон өдрийг харж болно:
1. Монголын он цагийн тоолол (үндэсний уламжлалт тэмдэглэлт баярыг улаан өнгөөр);
2. Шашны ёслолын хуанли нь шашны улирал болон шашны өнгүүдийг зөвлөдөг;
3. Ариун Магтаалталархалын мөргөлийг Ариун Библээс өдөр тутамд уншдаг;
4. Долоо хоногийн уншлагууд нь ирэх Бүтэн сайны Ариун айлдалын уншлагаас улбаатай (Монгол орчуулага 2003);
5. Гэгээнтнүүдийн хуанлиг бүх Католик сүм тэмдэглэдэг;
6. Салешин гэгээнтнүүдийн хуанли (ногоон өнгөтэй).
Гэгээнтнүүдийн хуанли доторх бичгийн хэв нь өөр өөрөөр бичигдсэн байна:
• ИХ БАЯР (тод, том үсэг) = SOLEMNITY
• БАЯР (том үсэг) = FEAST
• Дурсахуй (тод налуу) = Memorial
• Сайн дурын дурсахуй (налуу) = Optional Memorial
Дон Боско болон Салешин гэр бүлийн талаарх товчхон мэдээлэлийг
багтаасан ба та өдөр тутмын тэмдэглэл, цагийн хуваариа хөтлөх
боломжтой хэсгийг хуанлид оруулсан болно.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.