Залгамжлагчын айлчлал

Залгамжлагчын айлчлал

2016 оны 10 сарын 22-25

Дон Боскогийн залгамжлагч Монголд айлчилна

Цагийн хуваарь

  • 10 сарын 22: ирэх
  • 10 сарын 23: Дархан
    • 10:00 Мариа Аусилиум Париш
  • 10 сарын 24: Улаанбаатар
  • 10 сарын 25: буцах

Залбирал

Тэнгэрбурхан Эцэг минь, бид Танаас Гэгээн Дон Боскогийн арав дах залгамжлагч, Гэгээн Францис де Салисийн нийгэмлэгийг удирдан жолоодуулахаар сонгосон зардас Фр.Анжел Артимд өөрийн хайр, нигүүсэлээ үзүүлээч хэмээн гуйж байна. Түүний энд ирэлтээр дамжуулан биднийг болон ялангуяа залуучуудыг зөв чиглүүлж, дэмжиж мөн зоригжуулаач. Ингэснээр тэр тэдэнтэй хамт Таны хаант улсад мөнхийн амьдралыг хуваалцах болно. Та бол үүрд мөнх оршин хаанчилдаг Тэнгэрбурхан билээ. Амэн

Зурагт хуудас