Дон Боско Монгол

cropped-LOGO-sdb-pruhl.png

Ярилцлага авах

Дон Боско гэж хэн бэ? (4)

Дон Боскогийн залгамжлагчийг ирэхээс өмнө 2016 оны 10 сарын 22-25 –ны өдрүүдэд  бид нар ДонБоско болон салешнуудын тухай ярилцлага авсан.  Дөрөвдэхийг  бид  та нартай хуваалцахыг  хүсч байнa Таны  хувьд ДонБоско гэж хэн бэ? Монголд байгаа салешнуудын талаар та юу гэж боддог вэ? 2016 оны 10 сард ирэх залгамжлагчаас та юуг хүлээж найдаж байна вэ?   […]

Дон Боско гэж хэн бэ? (4) Read More »

Дон Боско гэж хэн бэ? (3)

Дон Боскогийн залгамжлагчийг ирэхээс өмнө 2016 оны 10 сарын 22-25 –ны өдрүүдэд  бид нар ДонБоско болон салешнуудын тухай ярилцлага авсан.  Гуравдахь хэсгийг  бид  та нартай хуваалцахыг  хүсч байнa Таны  хувьд ДонБоско гэж хэн бэ? Монголд байгаа салешнуудын талаар та юу гэж боддог вэ? 2016 оны 10 сард ирэх залгамжлагчаас та юуг хүлээж найдаж байна вэ?

Дон Боско гэж хэн бэ? (3) Read More »

Дон Боско гэж хэн бэ? (2)

Дон Боскогийн залгамжлагчийг ирэхээс өмнө 2016 оны 10 сарын 22-25 –ны өдрүүдэд бид нар ДонБоско болон салешнуудын тухай ярилцлага авсан.  Хоёрдахь хэсгийг бид та нартай хуваалцахыг хүсч байнa Таны  хувьд ДонБоско гэж хэн бэ? Монголд байгаа салешнуудын талаар та юу гэж боддог вэ? 2016 оны 10 сард ирэх залгамжлагчаас та юуг хүлээж найдаж байна вэ?

Дон Боско гэж хэн бэ? (2) Read More »

Дон Боско гэж хэн бэ? (1)

Дон Боскогийн залгамжлагчийг ирэхээс өмнө 2016 оны 10 сарын 22-25 –ны өдрүүдэд бид нар ДонБоско болон салешнуудын тухай ярилцлага авсан. Нэгдэх хэсгийг бид та нартай хуваалцахыг хүсч байнa Таны  хувьд ДонБоско гэж хэн бэ? Монголд байгаа салешнуудын талаар та юу гэж боддог вэ? 2016 оны 10 сард ирэх  залгамжлагчаас та юуг хүлээж найдаж байна вэ?

Дон Боско гэж хэн бэ? (1) Read More »