Дон Боско Монгол

cropped-LOGO-sdb-pruhl.png

Дон Боско Монголын шинэ вэбсайт

2021 оны 12-р сарын 8-ны өдөр Цэвэр Ариун Мариагийн баярыг тохиолдуулан www.dbmongolia.org сайтад Монголын төлөөлөгчдийн шинэчилсэн цахим хуудсыг 3 хэлээр байршууллаа.

Old website

Монгол дахь Салешины үйл ажиллагааг дэлхий даяар байгаа бүх Салешинуудад болон сайн мэдээний баяр баяслыг монгол хүмүүст хүргэх зорилготойгоор монгол дахь төлөөлөгчдийн вэб хуудас нь анх 2016 онд бий болсон. Вэб нь 66 хуудастай бөгөөд 5 жилийн дотор 3 хэл дээр 127 нийтлэл бичигдсэн байна!

Өнгөрсөн жил Төлөөлөгчдийн вэбийг орчин үеийн загвартай болгон шинэчлэх шаардлага гарч ирсэн. Шинэ дизайн, шинэчилсэн контент боловсруулахад 2 сарын хугацаа шаардлагдсан бөгөөд 2021 оны 12-р сард эцэслэв. Шинэ вэб нь зөвхөн Цэвэр Ариун Мариад төдийгүй бүх монголчуудад болон дэлхийн даяар хүмүүст бэлэг болсон. www.dbmongolia.org сайтаар зочилж, Дон Боско номлогчийн мөрөөдлийг биелүүлэхэд бидэнд туслаарай! Хуучин вэбийг www.old.dbmongolia.org сайтаас үзэх боломжтой.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.