Залуучуудын гүн бясалгал Дархан Мариа Аусилиум Париш

Өнөөдрийн гүн бясалгал дээр библийн нэгэн ишлэл уншиж Тэнгэрбурханы энэрэл хайр , болон өршөөл нигүүслийн талаар ойлгосон. Эцэг нь хүүгийнхээ хийсэн буруу зүйлсийг болон мунхаг аашийг өршөөн нигүүсгэж түүнийг уучилан өршөөдөг. Энэ бол Эзэний бидэнд өгсөн хайр энэрэлтэй адил зүйл юм.

                  Monhbat

Миний бодлоор хүүхдүүдийн бодол санаандаа нууж явдаг гэм нүглүүдээ чин сэтгэлээсээ илэрхийлж библи дээр гардаг хамгийн алдартай ишлэлийг сонгон авч хүүхэд залуучуудад ойлголт харуусал итгэл өршөөлийг зааж сургасан нь маш их таалагдса.

                  Valentine Temka

You may also like...