Хэвлэх

Бид Монголын олон ном аль хэдийн хэвлэгдэж байна, та тэдний жагсаалтыг харж болно.
байнгын Монгол salesian сонин, бид Монгол Улсад сургууль руу илгээж байдаг. Та тэднийг туяаг харж болно.

We have already published many Mongolian books, you can see list of them.There are a regulary Mongolian salesian newsletter, which we send to the schools in Mongolia. You can see them bellow.