0

9. dopis z Mongolska: Uprostřed bezmoci… (duben 2017)

…potřebujeme záchranu. Příběhy zoufalých lidí okolo nás, naše chabá pomoc a všemohoucí Zachránce. Vážení přátelé, srdečně vás zdravím ve Svatém týdnu na prahu Velikonoc z naší vzdálené misie v Darkhanu. V tomto dopise bych chtěl více než o událostech posledních...

0

Požehnané Vánoce!

V této extrémě chladné zemi máme teplou rodinu v salesiánském středisku Dona Boska, kde studujeme, hrajeme si v oratoři a radujeme se z života z víry v naší katolické farnosti. Protože přichází Vánoce, posíláme Vám náš srdečný pozdrav s...

0

3. dopis tentokrát z Irska: Misijní příprava (březen 2016)

Nečekané události v ČR a několikaměsíční jazyková příprava ve formační komunitě v Maynoothu v Irsku. Jsme v Božích rukou Řada měsíců utekla od posledního dopisu z Mongolska, který stručně představil tamější katolickou církev a důležitou roli salesiánů v ní. Po návratu do...